Inneliggande vård

På Avdelning 1 bedriver vi heldygnsvård för akut och planerad avgiftning. Vi behandlar dig som fått allvarliga komplikationer till följd av ditt beroende.

Avdelning 1 är en akutvårdsavdelning med intag dygnet runt. Verksamheten är inriktad på vård och behandling av dig som har ett beroende av alkohol, narkotika och läkemedel.

Inskrivning efter läkarbedömning

Vi skriver i första hand in våra patienter efter läkarbedömning på akutmottagningen eller öppenvården. För patienter med behov av utredning, hjälp att uppnå drogfrihet och psykiatrisk diagnostik har vi ett par platser för planerade inläggningar. Dessa platser kräver konsultationsremiss.

Stöd och motivation

Du som blir patient på Avdelning 1 gör tillsammans med oss en individuell vårdplan. Under vårdtiden kan vi erbjuda samtal för stöd och motivation. Om det behövs så samordnar vi vårdplaneringen med anhöriga, socialtjänsten och vårdgrannar. Vi har ett nära samarbete med öppenvården och vi hjälper till med eftervårdsplanering.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Har du frågor eller funderingar kring att söka behandling hos oss, eller undrar över något annat, så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Avdelning 1 är en akutvårdsavdelning med intag dygnet runt.

Besöksadress: Maria Prästgårdsgata 34 B

Telefon: 08-684 00 301