Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS)

2018-11-14, 15:42

Kontaktuppgifter Capio Maria: fax 08-684 00 331, telefon 08-684 00 348.

 

 

Inneliggande vård

På Avdelning 1 bedriver vi heldygnsvård för akut och planerad avgiftning. Vi behandlar dig som fått allvarliga komplikationer till följd av ditt beroende.

Avdelning 1 är en akutvårdsavdelning med intag dygnet runt. Verksamheten är inriktad på vård och behandling för dig som har ett beroende av alkohol, narkotika och/eller läkemedel.

Inskrivning efter läkarbedömning

Vi skriver i första hand in våra patienter efter läkarbedömning gjord på akutmottagningen eller öppenvården. För patienter med behov av utredning, hjälp att uppnå drogfrihet och psykiatrisk diagnostik har vi ett par platser för planerade inläggningar. Dessa platser kräver konsultationsremiss.

Stöd och motivation

Du som blir patient på Avdelning 1 gör tillsammans med oss en individuell vårdplan. Under vårdtiden kan vi erbjuda samtal för stöd och motivation. Om det behövs så samordnar vi vårdplaneringen med anhöriga, socialtjänsten och vårdgrannar. Vi har ett nära samarbete med öppenvården och vi hjälper till med eftervårdsplanering.