Mobil vård

Mobila teamet vänder sig till dig som behöver vårdinsatser i din hemmiljö som stöd för nykterhet/drogfrihet.

Mobila teamet bedriver avgiftsbefriad och frivillig vård för dig som är över 18 år, bor i Stockholms län och som har ett missbruk eller beroendeproblematik. Stor vikt läggs på att motivera till nykterhet och drogfrihet på dina egna villkor i nära samverkan med våra vårdgrannar.

I Mobila teamet finns mångårig erfarenhet och kompetens inom beroendevård och psykiatri. Teamet består av skötare och sjuksköterskor, vid behov konsulteras läkare på Capio Marias akutmottagning. Vi samverkar med bland annat socialtjänst och polis för akuta insatser och bedömningar i ditt hem. När möjligheter saknas att skapa en fungerande öppenvårdskontakt finns Mobila teamet där för att stötta dig där du befinner dig.

Du kan själv ta kontakt

Du som är i behov av hjälp kan själv kontakta Mobila teamet. Det kan också vara oroliga närstående som kontaktar oss, i dessa fall tar vi kontakt med patienten för att erbjuda råd och stöd. Hembesök görs endast i samråd med dig som patient, förutom i de fall där en myndighetsperson finns på plats.

Bedömning av ditt behov

Vid första mötet görs en bedömning av ditt behov av vård och insatser. Detta innebär ibland att du erbjuds följa med till akutmottagning för läkarbedömning. I de fall då du inte är i behov av akut sjukvård finns Mobila teamet som stöd och som en länk till öppenvård och socialtjänst. Mobila teamet kan även göra uppföljning i hemmet efter utskrivning från vårdavdelning på Capio Maria eller på uppdrag av socialtjänsten.