Antabusmottagningen avd 1: Sommaröppettider

2018-06-13, 13:37

Fr.o.m. den 25/6 flyttas Antabusmottagning på avd 1 till huvudentrén Wollmar Yxkullsgatan 25, plan 1. Drop-in tiderna kommer att vara desamma som tidigare, ni anmäler er i kassan. Telefon 073-9015493.

Mobila teamet sommarstängt!

2018-06-13, 13:37

Mobila teamet har sommarstängt, åter på plats den 13/8. Vi ber att få hänvisa till akutmottagningen under tiden.

Äldre (+65)

Är du i pensionsåldern (+65) och har funderingar kring din alkoholkonsumtion? På Capio Maria kan vi erbjuda behandling för just din åldersgrupp.

Vi hjälper dig att bli mer uppmärksam på och medveten om situationer som kan leda till återfall samt motiverar till förändring.

Vi erbjuder föreläsningar i grupp där deltagarna får möjlighet att diskutera yttre och inre faktorer som orsakar sug efter alkohol eller droger. Vi träffas vid sex tillfällen, tre timmar/gång. Antalet deltagare i gruppen är cirka åtta.

Föreläsningarna och gruppdiskussionerna handlar om:

  • beroendehjärnan
  • hjärnan och åldrandet
  • risk- och skyddsfaktorer för hjärnan
  • fysiska komplikationer av alkohol
  • äldre och alkoholkonsumtion
  • stress- och sårbarhetsmodellen "konsekvenshjulet"
  • åldrandets socialpsykologi
  • att gå i pension
  • det goda åldrandet
  • att leva nyktert