Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS)

2018-11-14, 15:42

Kontaktuppgifter Capio Maria: fax 08-684 00 331, telefon 08-684 00 348.

 

 

Äldre (+65)

Är du i pensionsåldern (+65) och har funderingar kring din alkoholkonsumtion? På Capio Maria kan vi erbjuda behandling för just din åldersgrupp.

Vi hjälper dig att bli mer uppmärksam på och medveten om situationer som kan leda till återfall samt motiverar till förändring.

Vi erbjuder föreläsningar i grupp där deltagarna får möjlighet att diskutera yttre och inre faktorer som orsakar sug efter alkohol eller droger. Vi träffas vid sex tillfällen, tre timmar/gång. Antalet deltagare i gruppen är cirka åtta.

Föreläsningarna och gruppdiskussionerna handlar om:

  • beroendehjärnan
  • hjärnan och åldrandet
  • risk- och skyddsfaktorer för hjärnan
  • fysiska komplikationer av alkohol
  • äldre och alkoholkonsumtion
  • stress- och sårbarhetsmodellen "konsekvenshjulet"
  • åldrandets socialpsykologi
  • att gå i pension
  • det goda åldrandet
  • att leva nyktert