Återfallsprevention

Med hjälp av återfallspreventiv behandling i grupp kan du bli mer uppmärksam på situationer, tankar och känslor som kan leda till återfall.

I behandlingen återfallsprevention sätter vi fokus på de problem i livet som hänger samman med beroendet. Deltagarna i gruppen får bland annat formulera och diskutera yttre och inre faktorer som orsakar sug efter alkohol eller droger.

Vi jämför de kort- och långsiktiga konsekvenser som en tillvaro med/utan alkohol och droger får. Alternativa beteenden och förhållningssätt diskuteras, prövas och följs upp. Ett viktigt inslag är att utveckla förmågan att begränsa återfallen om de inträffar.

De olika momenten i återfallsprevention:

 • Introduktion till kognitiv beteendeterapi och färdighetsträning.
 • Hantering av sug.
 • Hantering av tankar på alkohol och droger.
 • Problemlösning.
 • Att tacka nej till alkohol och droger.
 • Att fatta kloka beslut.
 • Planering inför nödsituationer och begynnande återfall.
 • Att bli medveten om och hantera jobbiga känslor.
 • Att ta och ge kritik.
 • Mindfulness, introduktion och övningar.

Gruppen, som består av cirka tio personer, träffas tre timmar en gång/vecka under tio veckor.

Målsättningen är att hjälpa dig att ändra ditt beteende, vinna kontroll och lära dig hantera situationer, tankar och känslor som kan leda till återfall. Du får även träna färdigheter som underlättar för fortsatt nykter- och drogfrihet

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Har du frågor eller funderingar kring att söka behandling hos oss, eller undrar över något annat?

Önskar du boka tid för bedömning på Capio Marias öppenvård?

Kontakta vår telefonbokning:

 • Telefon: 0200-216 215 
 • Måndag-fredag 8.00-17.00

Avboka tid? Så här gör du

Läs om hur du får vård hos oss