Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS)

2018-11-14, 15:42

Kontaktuppgifter Capio Maria: fax 08-684 00 331, telefon 08-684 00 348.

 

 

Beroendevård för gravida

På Capio Maria finns legitimerade barnmorskor med mångårig erfarenhet av missbruks- och beroendevård.

Vi erbjuder rådgivning, återfallspreventiva insatser, motiverande samtal och stöd för dig som är gravid eller planerar att bli gravid och har någon form av beroendeproblematik. Det kan också vara att du lever ihop med någon som har beroendeproblematik. Som patient har du möjlighet till kontinuerlig kostnadsfri kontakt under hela graviditeten samt under barnets första levnadsår.

Vi kommer gärna till mödravården för att etablera en första kontakt med patienten eller för att stötta dig som barnmorska i riskbruksarbetet.

Gruppbehandlingar

Mamma-barn grupp
Föreläsningar och samtal om missbruk/beroende, anhörigproblematik, anknytning och medberoende. Vi arbetar med att stärka dig som mamma i ditt föräldraskap och i nykterheten efter förlossningen.

Anhörigprogram
En mammagrupp för dig som lever i eller vuxit upp i en familj med missbruk. Programmet ger dig ökad kunskap och insikt om hur du som anhörig också berörs av någons alkohol- och/eller narkotikaberoende.

Målet med vården är att förhindra alkohol- och drogrelaterade konsekvenser hos barnet genom drogfrihet och stabilitet hos dig som förälder.

Vill du veta mer eller boka tid?

Har du frågor eller funderingar om graviditet och beroende, eller undrar över något annat, så är du välkommen att kontakta våra barnmorskor.

Karin Lavesson
karin.lavesson@capio.se
08-684 00 333

Karin (Kajsa) Ekstrand
karin.ekstrand@capio.se
08-684 00 346