Färdighetsträning: Hantera känslor, relationer och att stå ut

Genom träning kan du minska beteenden som leder till kaos och återfall, och få förmågan att klara av olika vardagliga situationer.

Vi erbjuder färdighetsträning med föreläsningar i grupp. Föreläsningarna är en timme långa, och genom dem får du lära dig olika färdigheter för att bli mer effektiv i din problemlösning, och för att klara av olika vardagliga situationer. För att de nya färdigheterna ska bli användbara måste du öva, öva och åter öva på egen hand.

Föreläsningsteman

1. Att skapa goda relationer
Du kanske har svårt att lita på andra, du kanske har erfarenheter av att ha blivit sviken. Du kanske ibland har litat på andra för mycket och kanske just därför inte stått upp för dina rättigheter. Syftet med denna del är att du ska testa olika sätt att förhålla dig till andra, för att få ut det mesta möjliga av en relation utan att bli trampad på och utan att du själv trampar på andra.

2. Att hantera känslor
Ibland drar säkert dina känslor iväg med dig. Du gör saker som du sedan ångrar eller får ångest av, eller så gör du inte något alls och mår dåligt av det efteråt. Ibland kanske du känner dig helt känslolös eller tom. Syftet med denna del av kursen är att du bättre ska lära dig tolerera starka känslor, men inte så att de försvinner - starka känslor är både viktiga och nödvändiga. Du ska uppleva känslor men också styra dem, så att du har nytta av den information som dina känslor kan förmedla.

3. Att stå ut när det är svårt
Du har säkert varit med om händelser som känns outhärdliga. Du kanske befinner dig i en svår livssituation. Syftet med denna del är att hitta sätt att tolerera svåra livssituationer så pass bra att du sedan kan börja arbeta på att försöka förbättra din situation på sikt.

4. Medveten närvaro/mindfulness
Du kanske ibland har svårt att veta vad du vill och vad du känner innerst inne. Du kanske pendlar mellan att vara väldigt känslosam och väldigt rationell/logisk. Syftet med denna del är bland annat att hitta balans mellan känsla och förnuft, för att du ska bli bättre på att identifiera vad du innerst inne vill och önskar.

Målet med färdighetsträningen är att minska:

  • beteenden som leder till kaos/återfall
  • labila känslor och tankar
  • impulsivitet
  • svårigheten att förstå dig själv.