Hiv- och hepatit

Vi erbjuder provtagning av hiv samt hepatit B och C, och vaccinering mot hepatit B.

Erbjudandet gäller dig som missbrukar alkohol, narkotika eller läkemedel. Du behöver inte gå i något övrigt öppenvårdsprogram på Capio Maria för att få komma till oss. 

Vi samarbetar med Smittskyddsenheten för att diagnostisera och förebygga en fortsatt spridning av hepatit C, hepatit B och hiv-infektion. Samarbete sker också med Infektionskliniken på Karolinska sjukhuset för behandling av hepatit C och hiv-infektion.

Provtagning och vaccinering är kostnadsfri. Till oss kan du vända dig med din oro och få svar på dina frågor.

Hepatit B smittar genom blodkontakt och sexuell kontakt. En stor majoritet av de som drabbas tillfrisknar. En kronisk hepatit B-infektion kan orsaka skador på levern, som skrumplever och levercancer, och är därför också i likhet med hepatit C potentiellt dödlig.

Hepatit C är en blodsmitta som orsakas av hepatit C-virus (HCV) och drabbar främst levern. Hepatit C blir ofta en kronisk infektion. Idag är den vanligaste smittvägen att man delar injektionsutrustning.

Hiv står för humant immunbristvirus. Viruset angriper och bryter till slut ned kroppens immunförsvar. Botemedel finns inte, men med behandling kan du leva lika länge som vem som helst. En obehandlad hivinfektion är livshotande.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Till oss kan du vända dig med din oro och få svar på dina frågor om hiv och hepatit:

  • Faisa Abdillahi: 08-684 00 411