Hiv- och hepatit

Vi erbjuder provtagning av hiv samt hepatit B och C, och vaccinering mot hepatit B.

Erbjudandet gäller dig som missbrukar alkohol, narkotika eller läkemedel och som redan är patient på Capio Maria.

Vi samarbetar med Smittskydd Stockholm för att diagnostisera och förebygga en fortsatt spridning av hepatit C, hepatit B och hiv-infektion. Samarbete sker också med Infektionskliniken på Karolinska sjukhuset för behandling av hepatit C och hiv-infektion.

Provtagning och vaccinering är kostnadsfri för riskgrupper. Till oss kan du vända dig med din oro och få svar på dina frågor.

Hepatit B smittar genom blodkontakt och sexuell kontakt. En stor majoritet av de som drabbas tillfrisknar. En kronisk hepatit B-infektion kan orsaka skador på levern, som skrumplever och levercancer. Det är därför viktigt att du har kontakt med en infektionsklinik för behandling.

Hepatit C är en blodsmitta som orsakas av hepatit C-virus (HCV) och drabbar levern. Hepatit C blir ofta en kronisk infektion. Idag är den vanligaste smittvägen att man delar injektionsutrustning. Det finns idag helt botande behandling för hepatit C.

Hiv står för humant immunbristvirus. Viruset angriper och bryter till slut ned kroppens immunförsvar. Det finns idag mycket effektiv behandling som gör att du kan leva lika länge som vem som helst. Det är därför viktigt att du får diagnos och behandling så tidigt som möjligt.