Läkemedelsnedtrappning

Målet med behandlingen är att du ska sluta med beroendeframkallande läkemedel, och lära dig hitta nya strategier för att hantera de svårigheter då du tidigare tagit läkemedel.

Inledningsvis träffar du en behandlare som gör en bedömning. Den innehåller bland annat ett utredande samtal och du får information om olika behandlingsalternativ. Du får också träffa en läkare. Efter bedömningen gör vi tillsammans upp en behandlingsplan.

Behandlingen består av nedtrappning av läkemedel, antingen i öppenvård eller inneliggande på vår vårdavdelning. Under nedtrappningen har du regelbundna samtal med din behandlare. Vi rekommenderar att du, efter avslutad nedtrappning, fortsätter behandlingen en tid.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Har du frågor eller funderingar kring att söka behandling hos oss, eller undrar över något annat?

Önskar du boka tid för bedömning på Capio Marias öppenvård?

Kontakta vår telefonbokning:

  • Telefon: 0200-216 215 
  • Måndag-fredag 8.00-17.00

Avboka tid? Så här gör du

Läs om hur du får vård hos oss