Antabusmottagningen avd 1: Sommaröppettider

2018-06-13, 13:37

Fr.o.m. den 25/6 flyttas Antabusmottagning på avd 1 till huvudentrén Wollmar Yxkullsgatan 25, plan 1. Drop-in tiderna kommer att vara desamma som tidigare, ni anmäler er i kassan. Telefon 073-9015493.

Mobila teamet sommarstängt!

2018-06-13, 13:37

Mobila teamet har sommarstängt, åter på plats den 13/8. Vi ber att få hänvisa till akutmottagningen under tiden.

Läkemedelsberoende

Målet med behandlingen är att du ska sluta med beroendeframkallande läkemedel, och lära dig hitta nya strategier för att hantera de svårigheter då du tidigare tagit läkemedel.

Inledningsvis träffar du en behandlare som gör en bedömning. Den innehåller bland annat ett utredande samtal och du får information om olika behandlingsalternativ. Du får också träffa en läkare. Efter bedömningen gör vi tillsammans upp en behandlingsplan.

Behandlingen består av nedtrappning av läkemedel, antingen i öppenvård eller inneliggande på vår vårdavdelning. Under nedtrappningen har du regelbundna samtal med din behandlare. Vi rekommenderar att du, efter avslutad nedtrappning, fortsätter behandlingen en tid.