Mindfulness

Sol som skiner in i bladverk

När du bestämt dig för att leva nyktert och drogfritt kan du komplettera din behandling med mindfulness.

Vi erbjuder ett åttaveckorsprogram i Mindfulness Based Relapse Prevention (MBRP). Programmet är mindfulnessbaserat och har fokus på att deltagarna ska bibehålla nykter- och drogfrihet, samt att förebygga och hantera återfall i skadligt beteende. Programmet är även lämpligt för dig som har anhörigproblematik.

Genom övning kan vi alla bli bättre på att vara mindful/medvetet närvarande här och nu. Att få en större förmåga att vara närvarande här och nu kan hjälpa oss att leva ett mera tillfredsställande liv. Du lär dig att på ett bättre sätt hantera stress, ångest, nedstämdhet, sug efter droger och kroppslig smärta genom att möta dessa tillstånd i nuet och prova nya förhållningssätt.

Möta svårigheter på ett varsamt sätt

Gruppen träffas en gång i veckan under åtta veckor. Programmet innehåller inslag av enkel meditation och yoga, träning i att vara närvarande i nuet samt återfallspreventionstekniker. Vi tränar vår uppmärksamhet på tankar, känslor och kroppsliga reaktioner.

Under dessa åtta veckor kommer du att lära dig att på ett varsamt sätt möta svårigheter på ett annat sätt än du troligen har gjort tidigare.

Drogfri i minst sex månader

För att gå vårt mindfulnessprogram bör du ha varit drogfri i minst sex månader. Det är också viktigt att du har möjlighet, och är villig att träna hemma mellan våra träffar. Hemuppgifterna är en timme/dag, sex dagar i veckan.