Remisstopp från och med 12/12

2018-12-12, 12:55

Från och med dag 181212 tar inte Capio Maria emot remisser. Remisser skickas istället till Prima Maria som tar över verksamheten från och med den 30 december.

För frågor och konsultationer finns vi tillgängliga på telefon 0200-216 215 mellan kl. 8-16. Övrig tid kontakta vår akutmottagning som går att nå dygnet runt.

Grundkursföreläsningar för dig som går i behandling på öppenvården

2018-11-27, 11:45

Grundkursens föreläsningar löper på som vanligt varje torsdag kl 15-17 även under jul- och nyårshelgerna.

Spelberoende

Upplever du negativa konsekvenser av spel om pengar?

Capio Maria erbjuder behandling baserad på kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI) för dig med spelmissbruk. Vid ditt första besök träffar du specialistläkare för en första bedömning.
Har du även problem med alkohol eller droger rekommenderar vi dig Capio Marias övriga behandlingar i första hand.

Behandlingen ges på Sicklamottagningen, alkohol och hälsomottagning.