Antabusmottagningen avd 1: Midsommar- samt sommaröppettider

2018-06-13, 13:37

Fr.o.m. den 25/6 flyttas Antabusmottagning på avd 1 till huvudentrén Wollmar Yxkullsgatan 25, plan 1. Drop-in tiderna kommer att vara desamma som tidigare, ni anmäler er i kassan. Telefon 073-9015493. OBS - Midsommarafton 22/6 STÄNGT!

LARO/Läkemedel/Öppenvården: Öppettider Midsommar

2018-06-13, 13:37

OBS - Medicinrum och Urinprovstagning på Capio Maria Wolmar Yxkullsgatan 25 har torsdagen den 21/6 öppet kl 13-15. Midsommarafton den 22/6 stängt utom LAROs öppenvård som har helgöppet 9.00-11.30 på Midsommarafton. 

Spelberoende

Upplever du negativa konsekvenser av spel om pengar?

Capio Maria erbjuder behandling baserad på kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI) för dig med spelmissbruk. Vid ditt första besök träffar du specialistläkare för en första bedömning.
Har du även problem med alkohol eller droger rekommenderar vi dig Capio Marias övriga behandlingar i första hand.

Behandlingen ges på Sicklamottagningen, alkohol och hälsomottagning.