Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS)

2018-11-14, 15:42

Kontaktuppgifter Capio Maria: fax 08-684 00 331, telefon 08-684 00 348.

 

 

Körkortsmottagning

Om du fått ditt körkort ifrågasatt eller indraget kan du vända dig till vår körkortsmottagning. Vi hjälper dig med utredningen angående att återfå körkortet.

Intyg till Transportstyrelsen

När du fått ett föreläggande från Transportstyrelsen tar du kontakt med oss på körkortsmottagningen och bokar tid. Beroende på vilken observationstid som Transportstyrelsen kräver i sitt föreläggande, avgörs hur många urin-/blodprov som ska lämnas för att visa drogfrihet/alkoholnykterhet. I föreläggandet bör det också framgå vilka narkotiska preparat som du ska visa drogfrihet för. Till första mötet ska du ska ha med dig Transportstyrelsens handlingar i ärendet samt ID-handling.

Den sammanfattande bedömningen i intyget till Transportstyrelsen gäller din lämplighet som körkortsinnehavare och grundar sig på ifall ett missbruk/beroende existerar eller inte. Prognosen avser fortsatt "nyktert och drogfritt levnadssätt".

För närvarande kan vi inte hjälpa till med intyg avseende:

  • enbart högre behörighet.
  • ADHD, om du inte gjort utredningen hos oss.
  • alkolås.

  

Kostnader

Du betalar själv hela kostnaden för provtagning, läkarundersökning och intyg. På körkortsmottagningen tar vi endast kortbetalning. 

Prisexemplen nedan avser en observationstid på sex månader inklusive provtagningar, läkarbesök och läkarintyg.

  • Alkohol (blodprov x 4): den totala kostnaden uppgår för närvarande till 6050 kr. Det första besöket kostar 1400 kr.
  • Narkotika (urinprov x 6): den totala kostnaden uppgår för närvarande till 6050 kr. Det första besöket kostar 1100 kr.
  • Alkohol (blodprov x 4) och narkotika (urinprov x 6): den totala kostnaden uppgår för närvarande till 8450 kr. Det första besöket kostar 1700 kr.

Priserna varierar beroende på vad som framgår i handlingarna från Transportstyrelsen.