Körkortsmottagning

Om du fått ditt körkort ifrågasatt eller indraget kan du vända dig till vår körkortsmottagning. Vi hjälper dig med utredningen angående att återfå körkortet.

Transportstyrelsen kan besluta att återkalla ditt körkort av följande anledningar:

 1. Du har gjort dig skyldig till rattfylleri, grovt rattfylleri eller grov vårdslöshet i trafik.
 2. Du har smitit från en trafikolycka du har varit inblandad i. Det gäller även om du inte har haft någon skuld i trafikolyckan.
 3. Du har gjort dig skyldig till upprepade trafikförseelser, till exempel mindre fortkörningar.
 4. Du har gjort dig skyldig till exempelvis fortkörning, kört mot rött, vårdslöshet i trafik eller annan viktig trafikregel.
 5. Du är opålitlig ur nykterhetssynpunkt, till exempel om polisen har tagit hand om dig för berusning vid ett antal tillfällen.
 6. Du har gjort dig skyldig till ett allvarligt brott som inte behöver vara ett trafikbrott eller ha samband med bilkörning, till exempel grov misshandel eller narkotikabrott.
 7. Du har en sjukdom som gör att du inte uppfyller de medicinska krav som ställs för att få ha körkort.
 8. Transportstyrelsen kräver att du ska lämna ett läkarintyg eller ett bevis om godkänt och du inte kommer in med det.
 9. Körkortet är utfärdat på felaktiga grunder.

Källa: Transportstyrelsen

Intyg till Transportstyrelsen

När du fått ett föreläggande från Länsstyrelsen tar du kontakt med oss på körkortsmottagningen och bokar tid. Beroende på vilken observationstid som Transportstyrelsen kräver i sitt föreläggande, avgörs hur många urin-/blodprov som ska lämnas för att visa drogfrihet/alkoholnykterhet. I föreläggandet bör det också framgå vilka narkotiska preparat som du ska visa drogfrihet för. Till första mötet ska du ska ha med dig Transportstyrelsens handlingar i ärendet samt ID-handling.

Den sammanfattande bedömningen i intyget till Transportstyrelsen gäller din lämplighet som körkortsinnehavare och grundar sig på ifall ett missbruk/beroende existerar eller inte. Prognosen avser fortsatt "nyktert och drogfritt levnadssätt". 

På körkortsmottagningen utför vi även provtagningar och läkarundersökning inför alkolås.

Kostnader

Du betalar själv hela kostnaden för provtagning, läkarundersökning och intyg. På körkortsmottagningen tar vi endast kortbetalning. 

Kostnaden för ansökan om alkolås är 1600 kronor inklusive besök hos handläggare och provtagning. Därefter tillkommer 1950 kronor för besök hos läkare samt intyg.

Prisexempel för körkortsintyg
Prisexemplen avser en observationstid på sex månader inklusive provtagningar, läkarbesök och läkarintyg.

 • Alkohol (blodprov x 4): den totala kostnaden uppgår för närvarande till 6050 kr. Det första besöket kostar 1400 kr.
 • Narkotika (blodprov x 6): den totala kostnaden uppgår för närvarande till 6050 kr. Det första besöket kostar 1100 kr.
 • Alkohol (blodprov x 4) och narkotika (blodprov x 6): den totala kostnaden uppgår för närvarande till 8450 kr. Det första besöket kostar 1700 kr.

Priserna varierar beroende på vad som framgår i handlingarna från Transportstyrelsen.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Har du frågor och funderingar kring ditt körkort är du välkommen att kontakta oss.

 • Handläggare telefon: 08-684 00 344 (telefontid vardagar 10:00-11:00)