Grundkursföreläsningar för dig som går i behandling på öppenvården

2018-07-24, 13:55

Grundkursens föreläsningar löper på som vanligt varje torsdag kl 15-17 även under jul- och nyårshelgerna.

Närstående

Missbruk och beroende drabbar inte bara den som är sjuk, utan också de närstående.

Du som patient har möjlighet att bjuda in dina närstående så att de kan få ta del av din behandling här på Capio Maria. Närstående är ofta en viktig del i din behandling.

Som närstående har du även möjlighet att söka egen vård på vår mottagning i Sickla. Där erbjuder vi anhörigbehandling både enskilt och i grupp.

Det kan vara tungt och svårt på flera sätt att vara närstående till någon som har ett missbruk eller beroende. Ofta påverkar det hela ditt liv. Det är inte alltid självklart hur man ska konfrontera, hjälpa eller att se sina egna behov mitt i allt.

Vi rekommenderar även dig som är närstående att kontakta Al-Anon som är en gemenskap av anhöriga och vänner till alkoholister. Där har man möjlighet att dela sina erfarenheter.

Läs vidare