Antabusmottagningen avd 1: Midsommar- samt sommaröppettider

2018-06-13, 13:37

Fr.o.m. den 25/6 flyttas Antabusmottagning på avd 1 till huvudentrén Wollmar Yxkullsgatan 25, plan 1. Drop-in tiderna kommer att vara desamma som tidigare, ni anmäler er i kassan. Telefon 073-9015493. OBS - Midsommarafton 22/6 STÄNGT!

LARO/Läkemedel/Öppenvården: Öppettider Midsommar

2018-06-13, 13:37

OBS - Medicinrum och Urinprovstagning på Capio Maria Wolmar Yxkullsgatan 25 har torsdagen den 21/6 öppet kl 13-15. Midsommarafton den 22/6 stängt utom LAROs öppenvård som har helgöppet 9.00-11.30 på Midsommarafton. 

Närstående

Missbruk och beroende drabbar inte bara den som är sjuk, utan också de närstående.

Du som patient har möjlighet att bjuda in dina närstående så att de kan få ta del av din behandling här på Capio Maria. Närstående är ofta en viktig del i din behandling.

Som närstående har du även möjlighet att söka egen vård på vår mottagning i Sickla. Där erbjuder vi anhörigbehandling både enskilt och i grupp.

Det kan vara tungt och svårt på flera sätt att vara närstående till någon som har ett missbruk eller beroende. Ofta påverkar det hela ditt liv. Det är inte alltid självklart hur man ska konfrontera, hjälpa eller att se sina egna behov mitt i allt.

Vi rekommenderar även dig som är närstående att kontakta Al-Anon som är en gemenskap av anhöriga och vänner till alkoholister. Där har man möjlighet att dela sina erfarenheter.

Läs vidare