Grundkursföreläsningar för dig som går i behandling på öppenvården

2018-07-24, 13:55

Grundkursens föreläsningar löper på som vanligt varje torsdag kl 15-17 även under jul- och nyårshelgerna.

Anhörigprogram

Missbruk och beroende drabbar inte bara den som är sjuk utan också de anhöriga. Anhörigprogrammet vänder sig till dig som vuxit upp i närheten av ett beroende. Eller är anhörig/vän till någon med ett beroende där du utvecklat ett medberoende.

Om din närstående samtycker är du välkommen till oss på Sicklamottagningen och kan då få ta del av din närståendes vård. Vi erbjuder även behandling riktad direkt till dig som är anhörig både enskilt och i grupp.

Det kan vara tungt och svårt på flera sätt att vara anhörig till någon som har ett missbruk eller beroende. Ofta påverkar det hela ditt liv.

Programmet ger dig ökad kunskap och insikt om hur du som anhörig, vän eller närstående också berörs av någons alkohol- och/eller narkotikaberoende. Kanske har du ett medberoende?

Bedömning och föreläsningsserie

Innan du börjar anhörigprogrammet får du träffa en behandlare för bedömning. Därefter går du en föreläsningsserie på tre tillfällen där du får lära dig om sjukdomsbegreppet, medberoende och familjen.

Anhörigprogram

Efter föreläsningsserien väljer du om du vill bli uppsatt på kö till vårt Anhörigprogram, en behandling av medberoende. Föreläsningarna och gruppdiskussionerna fokuserar på din situation som närstående. Vi träffas en gång i veckan kl 16:30-19:30, vid sju tillfällen.

Både föreläsningsserien och anhörigprogrammet leds av personal med lång erfarenhet av missbruks- och anhörigproblematik.

Behandlingen ges på Sicklamottagningen, alkohol och hälsomottagning.