Antabusmottagningen avd 1: Midsommar- samt sommaröppettider

2018-06-13, 13:37

Fr.o.m. den 25/6 flyttas Antabusmottagning på avd 1 till huvudentrén Wollmar Yxkullsgatan 25, plan 1. Drop-in tiderna kommer att vara desamma som tidigare, ni anmäler er i kassan. Telefon 073-9015493. OBS - Midsommarafton 22/6 STÄNGT!

LARO/Läkemedel/Öppenvården: Öppettider Midsommar

2018-06-13, 13:37

OBS - Medicinrum och Urinprovstagning på Capio Maria Wolmar Yxkullsgatan 25 har torsdagen den 21/6 öppet kl 13-15. Midsommarafton den 22/6 stängt utom LAROs öppenvård som har helgöppet 9.00-11.30 på Midsommarafton. 

Föräldragrupp

Föräldragruppen vänder sig till dig som har barn med någon form av beroendeproblematik.

Föräldragruppen träffas vid fem tillfällen, en förmiddag/vecka. Du får lära dig om sjukdomsbegreppet, medberoende och familjen. Du får också information om behandling och drogkunskap. Vi resonerar även kring föräldraskapet och skuldproblematik, och ger dig verktyg att hantera situationen i det akuta skedet.

När du gått Föräldragruppen har du möjlighet att bli uppsatt på kö till vårt Anhörigprogram.

Föräldragruppen leds av personal med lång erfarenhet av missbruks- och anhörigproblematik.

Behandlingen ges på Sicklamottagningen, alkohol och hälsomottagning.