Grundkursföreläsningar för dig som går i behandling på öppenvården

2018-07-24, 13:55

Grundkursens föreläsningar löper på som vanligt varje torsdag kl 15-17 även under jul- och nyårshelgerna.

Föräldragrupp

Föräldragruppen vänder sig till dig som har barn med någon form av beroendeproblematik.

Föräldragruppen träffas vid fem tillfällen, en förmiddag/vecka. Du får lära dig om sjukdomsbegreppet, medberoende och familjen. Du får också information om behandling och drogkunskap. Vi resonerar även kring föräldraskapet och skuldproblematik, och ger dig verktyg att hantera situationen i det akuta skedet.

När du gått Föräldragruppen har du möjlighet att bli uppsatt på kö till vårt Anhörigprogram.

Föräldragruppen leds av personal med lång erfarenhet av missbruks- och anhörigproblematik.

Behandlingen ges på Sicklamottagningen, alkohol och hälsomottagning.