Remisstopp från och med 12/12

2018-12-12, 12:55

Från och med dag 181212 tar inte Capio Maria emot remisser. Remisser skickas istället till Prima Maria som tar över verksamheten från och med den 30 december.

För frågor och konsultationer finns vi tillgängliga på telefon 0200-216 215 mellan kl. 8-16. Övrig tid kontakta vår akutmottagning som går att nå dygnet runt.

Grundkursföreläsningar för dig som går i behandling på öppenvården

2018-11-27, 11:45

Grundkursens föreläsningar löper på som vanligt varje torsdag kl 15-17 även under jul- och nyårshelgerna.

Relationsprogram

Relationsprogrammet vänder sig till dig som levt eller lever i en destruktiv relation.

Genom kunskapsförmedling och gruppdiskussion lär du dig om de drivkrafter som styr den destruktiva relationen.

I gruppen träffar du andra personer som upplevt/upplever liknande situationer. Du får insikter om egna tanke- och beteendemönster samt bearbetning av dessa. I gruppen medvetandegör du dina egna behov och får verktyg till att göra egna val.

Personal med lång erfarenhet

Vi träffas en gång i veckan vid sammanlagt 20 tillfällen, varav de två sista tillfällena är återträffar. Varje termin har vi en grupp för kvinnor och en grupp för män.

Programmet leds av personal med lång erfarenhet av anhörig-, missbruks- samt relationsproblematik.

Individuell behandling

Innan du påbörjar relationsprogrammet får du först träffa en behandlare som gör en bedömning. Därefter går du i individuell behandling i väntan på gruppstart.

Behandlingen ges på Sicklamottagningen, alkohol och hälsomottagning.