Neuropsykiatri

På Capio Maria har vi ett neuropsykiatriskt team som är till för dig som har ett beroende och en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som till exempel ADHD.

Om du har ett beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel och misstänker att du har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (ADHD, Aspergers syndrom, autismspektrumstörning och/eller Tourettes syndrom) kan du få gå igenom en neuropsykiatrisk utredning. Den är till för att hjälpa dig förstå hur du fungerar och kan användas som grund för din fortsatta behandling.

Efter att du gått igenom en neuropsykiatrisk utredning har vi en grundkurs som ger dig mer kunskap om ADHD, och som också ger dig förberedelse inför eventuell vidare behandling.

Vid medicinering och inställning av medicin är det viktigt att följa upp hur du mår, samt eventuella biverkningar. Inställningen av medicinen beräknas ta ungefär tre månader och hämtas genom vårt medicinrum. Under tiden har du kontakt med behandlare för individuellt stöd och uppföljning av den medicinska behandlingen

För att träna upp din koncentrationsförmåga och arbetsminne erbjuder vi Cogmed som är ett webbaserat träningsprogram.

Vi erbjuder också färdighetsträning i grupp där du bland annat får lära dig färdigheter för att klara av olika vardagliga situationer.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Har du frågor eller funderingar kring att söka behandling hos oss, eller undrar över något annat?

Önskar du boka tid för bedömning på Capio Marias öppenvård?

Kontakta vår telefonbokning:

  • Telefon: 0200-216 215 
  • Måndag-fredag 8.00-17.00

Avboka tid? Så här gör du

Läs om hur du får vård hos oss