Neuropsykiatri

På Capio Maria har vi ett neuropsykiatriskt team som är till för dig som har ett beroende och en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som t.ex. ADHD.

Om du har missbruk/beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel och misstänker att du har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (ADHD, Aspergers syndrom, autismspektrumstörning och/eller Tourettes syndrom) får du gärna ta kontakt med vår öppenvård. Läkaren där kommer att bedöma om och i så fall när en remiss till vårt neuropsykiatriska utredningsteam är meningsfullt.