Antabusmottagningen avd 1: Sommaröppettider

2018-06-13, 13:37

Fr.o.m. den 25/6 flyttas Antabusmottagning på avd 1 till huvudentrén Wollmar Yxkullsgatan 25, plan 1. Drop-in tiderna kommer att vara desamma som tidigare, ni anmäler er i kassan. Telefon 073-9015493.

Mobila teamet sommarstängt!

2018-06-13, 13:37

Mobila teamet har sommarstängt, åter på plats den 13/8. Vi ber att få hänvisa till akutmottagningen under tiden.

Neuropsykiatri

På Capio Maria har vi ett neuropsykiatriskt team som är till för dig som har ett beroende och en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som t.ex. ADHD.

Om du har missbruk/beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel och misstänker att du har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (ADHD, Aspergers syndrom, autismspektrumstörning och/eller Tourettes syndrom) får du gärna ta kontakt med vår öppenvård. Läkaren där kommer att bedöma om och i så fall när en remiss till vårt neuropsykiatriska utredningsteam är meningsfullt.