Arbetsminnesträning

Om du har fått en neuropsykiatrisk diagnos och vill träna upp din koncentrationsförmåga kan vi erbjuda Cogmed, som är ett webbaserat träningsprogram.

Cogmed är ett webbaserat träningsprogram som kan användas av dig som vill träna upp ditt arbetsminne och din koncentrationsförmåga.

Med arbetsminne menas förmågan att hålla information i huvudet aktuell under en kort stund och att använda informationen i sitt tänkande. Arbetsminnet binder samman den ena stundens tankar med nästa stunds handlingar, och hänger till stor del ihop med förmågan att kontrollera sin koncentration.Tidigare trodde man att arbetsminnet var konstant för varje människa, idag vet man att det kan förbättras.

Metoden webbaserat träningsprogram är vetenskapligt beprövad. Svårighetsgraden anpassas utifrån din maximala kapacitet. Effekter av arbetsminnesträning är exemplvis ökad koncentrationsförmåga och inlärningsförmåga, vilket hjälper dig med planering och förmågan att organisera i ditt liv.

När du ska sätta igång med Cogmed träffar du en coach för uppstart. Därefter följer 25 träningstillfällen i hemmet, du kontaktar din coach vid behov. Avslutningsvis träffar du din coach för utvärdering.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Har du frågor eller funderingar kring att söka behandling hos oss, eller undrar över något annat?

Önskar du boka tid för bedömning på Capio Marias öppenvård?

Kontakta vår telefonbokning:

  • Telefon: 0200-216 215 
  • Måndag-fredag 8.00-17.00

Avboka tid? Så här gör du

Läs om hur du får vård hos oss