Grundkurs - ADHD

Grundkursen vänder sig till våra patienter med diagnosen ADHD.

Grundkursen är ett informationsforum. Det är en förberedelse inför eventuell vidare behandling (medicinering och färdighetsträning).

Fyra av föreläsningarna vänder sig till dig som patient och en föreläsning till dina anhöriga.

Grundkursens föreläsningar:

  • ADHD och ADD – vad är det?
  • Film och diskussion
  • Medicinering vid ADHD
  • Stress
  • Anhöriginformation