Grundkurs - ADHD

Grundkursen vänder sig till våra patienter med diagnosen ADHD samt de som misstänker att de har ADHD.

Grundkursen är ett informationsforum efter att du gått igenom en neuropsykiatrisk utredning, och en förberedelse inför eventuell vidare behandling (medicinering och färdighetsträning).

Fyra av föreläsningarna vänder sig till dig som patient och en föreläsning till dina anhöriga.

Grundkursens föreläsningar:

  • ADHD och ADD – vad är det?
  • film och diskussion
  • medicinering vid ADHD
  • stress
  • anhöriginformation.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Har du frågor eller funderingar kring att söka behandling hos oss, eller undrar över något annat?

Önskar du boka tid för bedömning på Capio Marias öppenvård?

Kontakta vår telefonbokning:

  • Telefon: 0200-216 215 
  • Måndag-fredag 8.00-17.00

Avboka tid? Så här gör du

Läs om hur du får vård hos oss