Antabusmottagningen avd 1: Sommaröppettider

2018-06-13, 13:37

Fr.o.m. den 25/6 flyttas Antabusmottagning på avd 1 till huvudentrén Wollmar Yxkullsgatan 25, plan 1. Drop-in tiderna kommer att vara desamma som tidigare, ni anmäler er i kassan. Telefon 073-9015493.

Mobila teamet sommarstängt!

2018-06-13, 13:37

Mobila teamet har sommarstängt, åter på plats den 13/8. Vi ber att få hänvisa till akutmottagningen under tiden.

Grundkurs - ADHD

Grundkursen vänder sig till våra patienter med diagnosen ADHD.

Grundkursen är ett informationsforum. Det är en förberedelse inför eventuell vidare behandling (medicinering och färdighetsträning).

Fyra av föreläsningarna vänder sig till dig som patient och en föreläsning till dina anhöriga.

Grundkursens föreläsningar:

  • ADHD och ADD – vad är det?
  • Film och diskussion
  • Medicinering vid ADHD
  • Stress
  • Anhöriginformation