Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS)

2018-11-14, 15:42

Kontaktuppgifter Capio Maria: fax 08-684 00 331, telefon 08-684 00 348.

 

 

Neuropsykiatrisk utredning

En neuropsykiatrisk utredning kan visa om du har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som exempelvis ADHD/ADD eller autism/Aspergers syndrom.

Om du har ett missbruk/beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel och misstänker att du har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som exempelvis ADHD eller autism/Aspergers syndrom, kan du tala med din läkare.

För att få göra en neuropsykiatrisk utredning ska du ha haft problem under hela din uppväxt. Du ska själv tycka att dina svårigheter är så stora att det påverkar hela din livssituation. Du ska också själv vilja göra en utredning.

Även om du själv misstänker en viss diagnos, så undersöks det ofta ifall du uppfyller kriterierna för andra diagnoser. Det gör vi både för att se om du kan ha flera diagnoser än den du misstänker, men också ifall de symtom du har kanske kan förklaras av en annan diagnos.

Insikt om hur du fungerar

En utredning ger dig möjlighet att bättre förstå hur du fungerar. Eftersom den visar vad du behöver för att fungera och må så bra som möjligt är tanken att utredningsresultatet kan användas i fortsatt vård, behandling och rehabilitering.

För att utredningen ska kunna genomföras krävs att du är nykter och drogfri före och under utredningen.

För att kunna påbörja utredningen måste vi även ha ditt medgivande för att:

  • beställa journaler från andra enheter som du har haft kontakt med, t ex BUP, PBU, BVC eller vuxenpsykiatrin
  • kontakta anhörig eller någon annan person som kände dig när du var barn.

Så går en utredning till

Först kallas du till ett besök hos en sjuksköterska. En planering görs och du får muntlig och skriftlig information om utredningen. Du får också självskattningsformulär som du fyller i hemma och återlämnar vid nästa besök.

När du gjort de förberedelser som krävs för utredningen, får du tid för ett första besök hos den psykolog som du kommer att genomgå utredningen hos. Besöket tar en-två timmar. Vi bokar därefter in tider för fortsatt utredning. Hos psykologen får du göra neuropsykologisk testning och i samtal besvara frågor om din bakgrund samt vilka problem och symtom som du har.

Återkopplingssamtal

När utredningen är klar kommer du att, tillsammans med psykologen som gjort utredningen, ha ett så kallat återkopplingssamtal. Ni går då igenom det som undersökningar, testresultat, intervjuer och journaler visat under utredningen. Det kommer även att finnas en skriftlig sammanfattning av utredningen i din journal, som du också kan få en papperskopia av. Om du vill att någon mer ska ta del av utredningsresultatet får du gärna ta med dig en anhörig eller behandlare till återkopplingssamtalet.