2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Hos oss får du som lever i hemlöshet vård och behandling

Vård hos oss

Vi gör det tillsammans!

Vi erbjuder dig som är hemlös vård och behandling både inom öppenvård och heldygnsvård. 

Heldygnsvård

Öppenvård Pelarbacken 

 

Samverkan med andra

"Vi ser dig ur ett helhetsperspektiv"

 

Vi behöver ta hjälp av andra instanser för att kunna ge bästa möjliga vård, till exempel mellan landsting och kommuner.

I alla nätverksmöten är du som patient som alltid i fokus.Vår vårdsamordnare har kompetens i nätverksarbete samt erfarenhet av samverkan på olika nivåer.

 

Så arbetar vi med samverkan