Praktisk information

Viktigt för oss är god information, en välinformerad patient är en trygg patient. Korrekt information om din behandling och vårdförloppet är viktig, liksom hur du själv som patient kan underlätta och påverka din behandling.

En betydelsefull del i det är att du känner till vilka rättigheter du har, både som patient och som närstående, liksom information om din journal, hur sekretess fungerar inom vården och din säkerhet.

Din säkerhet

Vi strävar efter att det ska vara enkelt för dig att förstå vården och att du ska kunna få den information som du behöver för att känna dig trygg med oss. 

Så får du vård hos oss

Synpunkter på vården

Så hanterar vi din information