2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Individuell vårdplan

För att din vård hos oss ska bli så bra som möjligt utifrån dina behov så gör vi, tillsammans med dig, en individuell vårdplan.

En individuell vårdplan

En individuell vårdplan ska innehålla de problem, risker och mål som satts upp tillsammans med dig. Den ska även innehålla de åtgärder och ordinationer som du är i behov av. Det kan handla om vilka läkemedel du ska få, om du behöver hjälpmedel och så vidare. Allt antecknas i din journal så att alla som arbetar med dig vet vad just du har för behov.

Syftet med vårdplanen är att alla personer som är involverade i din vård ska arbeta mot ett gemensamt mål och genomföra de åtgärder som beslutats. Vi gör den individuella vårdplanen i början av din behandling och uppdaterar den så snart det behövs om din situation förändras.

För oss på Capio Maria är det viktigt att du känner dig trygg med din vård. 

Samordnad individuell plan (SIP)

Ibland behöver vi ta hjälp av andra instanser för att kunna ge bästa möjliga vård. Då gör vi en samordnad individuell plan (SIP) vilket innebär att vi gör en vårdplan mellan olika vårdinrättningar kring dina behov, till exempel mellan landsting och kommun.

Den samordnade individuella planen ska innehålla vilka insatser som du behöver och vem som ska samordna och ansvara för dem.

För att skapa en så korrekt vårdplan som möjligt måste vi se till dina sociala, medicinska, psykiska och fysiska behov inklusive habilitering, rehabilitering och hjälpmedel. Vi ser dig ur ett helhetsperspektiv.