2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Stödorganisationer

Det finns många ideella organisationer som hjälper personer med riskbruk/missbruk- och beroendeproblematik. Genom dem kan du få hjälp och råd.

Det finns även organisationer som du kan vända dig till för att få råd och stöd när du är orolig för en anhörig eller väns drickande eller beroende. Eller om du vill träffa andra människor som går igenom en liknande situation som du.

AA - Anonyma Alkoholister - en internationell gemenskap av män och kvinnor som har haft alkoholproblem. Den är självförsörjande, mångkulturell, opolitisk, icke-professionell och finns tillgänglig nästan överallt. Det finns inga ålders- eller utbildningskrav.

CA - Cocaine Anonymous - en gemenskap av män och kvinnor som delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från kokainberoende.

DAA - en gemenskap av män och kvinnor som delar sina erfarenheter, förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från narkomani.

NA - en gemenskap eller förening av män och kvinnor för vilka droger blivit ett allvarligt problem. Man möts regelbundet för att hjälpa varandra att förbli drogfria och finna ett nytt sätt att leva utan droger.

Al-Anon - en gemenskap av anhöriga och vänner till alkoholister, som delar sina erfarenheter, sin styrka och sitt hopp med varandra för att lösa sina gemensamma problem.

ATTENTION - en intresseorganisationen för personer med neuropsykiatriska funktionshinder, anhöriga och yrkesverksamma. Arbetar för att deras medlemmar ska få det stöd de behöver på arbetet, i skolan och på fritiden.

Brukarföreningen - grundades oktober 2002 av ett antal personer med anknytning till Metadonprogrammet i Sverige. Består av brukare och inte av självutnämnda experter och professionella ombud inom "klientrörelsen". Brukarföreningen organiserar även ett stort antal anhöriga och vänner. Föreningens viktigaste uppgift är att åstadkomma och delta i samverkansformer där brukarsynpunkter framförs.

Solnalänkarna - en lokal ideell förening som består av före detta missbrukare av alkohol eller andra kemiska droger, och deras medberoende. Programmet bygger på "Hjälp till självhjälp" och man använder Länkarnas  7-punktsprogram som grund för att nå och bibehålla nykterhet och drogfrihet.

RFHL - Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling - ett förbund av föreningar och medborgare som tillsammans verkar för ett samhälle utan missbruk och beroende.