2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Vård hos oss

Vi erbjuder dig som lever i hemlöshet vård. Helhetssyn, tillgänglighet och samverkan är viktiga ledord i vår verksamhet.

Capio erbjuder sjukvård i samverkan med andra så som socialtjänst, primärvård, psykiatri, beroendevård m.fl. Vårt mål är att skapa förutsättningar för att ta hand om dina olika behov, vi erbjuder både heldygnsvård och öppenvård. 

Vår personal har många års erfarenhet av att arbeta med vård för dig som är hemlös. 

Läs vidare