Vård hos oss

Vi erbjuder dig som lever i hemlöshet vård. Helhetssyn, tillgänglighet och samverkan är viktiga ledord i vår verksamhet.

Capio erbjuder sjukvård i samverkan med andra så som socialtjänst, primärvård, psykiatri, beroendevård m.fl. Vårt mål är att skapa förutsättningar för att ta hand om dina olika behov, vi erbjuder både heldygnsvård och öppenvård. 

Vår personal har många års erfarenhet av att arbeta med vård för dig som är hemlös. 

Läs vidare