Heldygnsvård

Vi behandlar dig som fått allvarliga komplikationer till följd av din livssituation.

Du remitteras till avdelningen från någon av de akutsjukhus som vi samverkar med eller via vår egen öppenvård. Vi erbjuder kvalificerat medicinskt omhändertagande, god omvårdnad och rehabilitering.

Hit kommer du när den fortsatta vården inte är lämplig att sköta på härbärgen, vandrarhem, akutboenden eller andra lösningar i miljöer som inte är avsedda för övernattning.

Vi erbjuder även palliativ vård för dig i livets slutskede som av olika anledningar inte kan eller vill vårdas i den ordinarie palliativa vården.

Avdelningen har läkarbemanning på vardagar dagtid, övrig tid läkare genom konsultation.Sjuksköterskor finns på avdelningen varje dag kl. 07.00 - 21.00. Nattetid finns undersköterskor på plats med möjlighet till hjälp av sjuksköterskor från en ASIH-enhet.

Besökstider på avdelningen sker enligt överenskommelse med personalen.

Heldygnsavdelningens platser är till för dig som är folkbokförd i Stockholms län. Är du EJ folkbokförd i Stockholms län behövs remiss eller betalningsförbindelse från ditt hemlandsting, se Vårdgivarguiden för mer information.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Har du frågor eller funderingar kring vår behandling, eller undrar över något annat, så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Capio Maria Heldygnsvård

Telefon: 08-598 341 75
Adress: Maria Prästgårdsgatan 34B, 2tr, 118 52 Stockholm