Välkommen till Capio Centrum för smärta och utmattning

08-598 440 50

Besöksadress:
Krukmakargatan 37 A
Plan 7
118 51 Stockholm

Telefon- och öppettider: 08.00 – 17.00