Välkommen till Capio Centrum för smärta och utmattning

08-598 440 50

Besöksadress:
Krukmakargatan 37 A
Plan 7
118 51 Stockholm

Telefon- och öppettider: 08.00 – 17.00
 

Leva med smärta

"Att kunna hantera och överkomma långvarig smärta"

En viktig del av vår behandling är att arbeta med dessa specifika problem parallellt med själva smärtproblematiken. 

Om smärta

Behandling