Att lida av psykiska besvär

Vill du ha hjälp att må bättre? Behöver du verktyg som kan hjälpa dig att förändra just din situation?

Vi på Capio psykiatri bedriver specialistvård inom vårdvalet med rehabilitering för patienter med smärta och/eller utmattningssyndrom med eller utan samsjuklighet. Vi har ett holistiskt synsätt kring just dina problem och kommer att guida dig till rätt hjälp för dina problem.

Om du vill ha hjälp att må bättre och hitta verktyg som kan hjälpa dig att förändra din situation finns vi här för dig. Utifrån hur dina problem ser ut planerar vi tillsammans en behandling som kan hjälpa dig att komma vidare i livet. 

Läs vidare