2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Smärta och utmattning

Behöver du verktyg som kan hjälpa dig att förändra just din situation?

Vi bedriver specialistvård inom vårdvalet med rehabilitering för patienter med smärta och/eller utmattningssyndrom med eller utan samsjuklighet. Vi har ett holistiskt synsätt kring just dina problem och kommer att guida dig till rätt hjälp för dina problem.

Om du vill ha hjälp att må bättre och hitta verktyg som kan hjälpa dig att förändra din situation finns vi här för dig. Utifrån hur dina problem ser ut planerar vi tillsammans en behandling som kan hjälpa dig att komma vidare i livet. 

Läs vidare