2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom innefattar flera olika kroppsliga och psykiska besvär som är ett resultat av olika typer av påfrestningar och stress.

Det är vanligt att olika typer av påfrestningar i arbetslivet är centrala för att utlösa utmattningssyndrom men att vara arbetslös, sjukskriven, genomleva dödsfall, separationer, ekonomiska problem kan också utgöra en påtaglig påfrestning. Att genomgå en behandling ger möjlighet till förbättring och återhämtning, för vissa kan återhämtningen ta en längre tid. Vid utmattningssyndrom förekommer vanligtvis både kroppsliga och psykiska symptom. Kombinationen av symptomen varierar och är högst individuella, vanliga symptom är:

Trötthet 
Problem kan vara avsaknad av energi och upplevelse av påtaglig trötthet och utmattning trots försök till vila och återhämtning. Vanligt är stressrelaterade problem som har förekommit under en längre tid och som har försvårat balansen mellan aktivitet och återhämtning. 

Sömnproblem
Sömnen utgör en viktig del för en adekvat återhämtning och störs ofta vi återkommande upplevd stress. Problem kan vara att man har svårt att somna på kvällen, har många uppvaknanden under natten eller vaknar tidigt under morgonen. 

Kroppsliga symptom
Kan utgöras av problem med fysiska stressreaktioner som till exempel hjärtklappning, yrsel, värk, känslighet för ljud och ljus och besvär med mage och tarmar. 

Tankemässiga symptom
Vid ökad stress uppstår ofta problem med koncentration och uppmärksamhet. Svårigheter att planera, utföra och avsluta uppgifter.

Känslomässiga symptom
Problem med irritabilitet, nedstämdhet, oro och ångest. När känslorna blir starka är det lätt att vi blir känslostyrda vilket kan skapa problem i relationen till andra människor. 

Insjuknandet
Problemen utvecklas över tid efter att en obalans mellan aktivitet och återhämtning har skett. Tydliga och kraftiga symptomen kan dock uppkomma mycket snabbt. Man kan uppleva påtagliga problem till exempel med att utföra dagliga aktiviteter som att läsa, skriva och att följa med i ett samtal samt även problem med att orientera sig i olika situationer. Man kan plötsligt känna sig förvirrad och uppleva stark ångest och yrsel. 

Problem med stresskänslighet och negativa tankar
Problem med ökad känslighet för alla typer av stress. Det är också vanligt med negativa tankar kring skuld och skam. Tankar kring att vara misslyckad som leder till nedstämdhet. Vissa med utmattningssyndrom, dock inte alla, kan utveckla en depression. 

Vad är stress
Stress utgör en central del i samband med utmattning. Kroppen utlöser en stressreaktion i samband med att vi möter en situation som vi uppfattar som för utmanande eller hotfull. Det är en funktionell överlevnadsmekanism som är genetiskt nedärvd från våra anfäder och som har utgjort en förutsättning för att hantera allehanda hot och utmaningar. Att snabbt ha förmåga att mobilisera energi för att kämpa eller fly utgör en viktig förutsättning för överlevnad. Stress utgör i sig inget negativt om förutsättningar finns för återhämtning, när detta inte föreligger kan problem uppstå över tid och olika symptom på utmattning kan uppstå.