Vi som arbetar här

Vi är specialistutbildade för att hantera din problematik. Att arbeta i multimodala team är i dag det som har bäst evidens för behandling av stress, utmattning och smärta.

När du som patient får vård är du i ett utsatt tillstånd, även om behovet av hjälp varierar från person till person.

Vi strävar efter att skapa bästa möjliga livskvalitet för varje enskild patient. För oss är det viktigt att komma ihåg att det som är rutin för oss är en unik och ovan upplevelse för dig som patient.

Hos oss arbetar psykiatriker (specialistläkare), sjuksköterskor, psykologer, fysioterapeuter, arbetsterapeut och medicinsk sekreterare. Vårt upplägg kallas på sjukvårdsspråk för multimodal rehabilitering.

Till oss kan du komma antingen via remiss från annan vårdgivare, exempelvis vårdscentralen eller en annan psykiatrisk mottagning, eller genom att göra en egenanmälan.