2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Samverkan

Vid behov så samverkar vi med vårdgrannar för att upprätta en vårdplan som är gynnsam för dig som patient.

Vid rehabilitering kan det bli aktuellt med samarbete med arbetsgivare, studieplats och/eller anhöriga.