Samverkan

Vid behov så samverkar vi med vårdgrannar för att upprätta en vårdplan som är gynnsam för dig som patient.

Vid rehabilitering kan det bli aktuellt med samarbete med arbetsgivare, studieplats och/eller anhöriga.