Bedömning

I bedömningsfasen undersöker vi tillsammans vad du har för problem och hur det påverkar dig i din vardag. Vi gör det för att du ska få rätt vård.

För att bäst kunna planera vilken vård du behöver gör vi en bedömning utifrån dina symtom och de besvär du har. En sådan bedömning syftar till att försöka sammanfatta och förstå de svårigheter som du har i din vardag och brukar utmynna i en diagnos.

Bedömningen kommer också innefatta ett möte med fysioterapeut och psykolog. Där efter får du som patienten träffa specialisterna för att utvärdera bedömningsresultat och finna det som kan hjälpa just dig.

Inför en behandling erbjuds alla våra patienter en bedömning av en specialistläkare inom 7 dagar.