2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Behandling

Vi erbjuder verkningsfull vård och behandling. Det betyder att de behandlingsmetoder som vi erbjuder är kunskapsbasearde, utprövade och välanvända.

Vårt utbud och våra vårdformer är anpassade efter dina behov som patient. Hos oss får du kunskaper och verktyg för att aktivt kunna delta i din behandling och sätta upp egna mål. Vi erbjuder beprövade (evidensbaserade) behandlingsmetoder, exempelvis KBT (Kognitiv beteendeterapi) och läkemedelsbehandling. Vi skräddarsyr behandlingen så att den passar just dig.

Nogrann diagnostik, och att sätta rätt diagnos från början är viktigt för snabbt kunna sätta in bästa behandling. Vi lägger stor vikt vid uppföljning av behandlingsresutalten, såväl för dig som enskild patient som övergripande. Vi följer nationella rekommendationer och de regionala vårdprogrammen.

Behandling

Efter avslutad bedömning erbjuds du som patient en behandlingsstart inom 14 dagar. Om du behöver en förebyggande sjukskrivning eller liknande ombesörjer specialistläkaren detta.

Vår behandlingsmetod har sitt ursprung i förändringsarbete med hjälp av KBT/ACT. Vårt mål är att arbeta utifrån vad du som patient värderar i livet och därmed öka möjligheten för att återgå till det som är viktigt för dig.

Vi erbjuder:

• Hälso- och livsstilssamtal – hur kan du förbättra din hälsa

• Rehabiliteringssamtal med rehabkoordinator

• Väg till återhämtning och medveten närvaro

• Avslappningstekniker

• Förbättra fysisk aktivitet och rörelse

• Beteendeanalys

• Kroppsmedvetenhet

• Ökad förståelse för hur kroppen fungerar

• Om möjligt arbetsplatsbesök och/eller hembesök

Vill du veta mer?

Kontakta oss!

Har du frågor eller funderingar kring att söka behandling hos oss, eller undrar över något annat, så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Telefon 08-59844050

Krukmakargatan 37 A, plan 7, 118 51 Stockholm

Öppettider vardagar 8.00-17.00