2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Inför ditt första besök

I bedömningsfasen undersöker vi tillsammans vad du har för problem och hur det påverkar dig i din vardag. Vi gör det för att du ska få rätt vård.

Inför ditt besök vill vi att du, om du har möjlighet, utför nedanstående skattningar. Mer information om den eller de skattningar du ska göra, samt information om skattningar över huvud taget, finns på sidan vi hänvisar till nedan.

Du ombeds fylla i den IDENTITET samt NYCKEL som du fått skickat till dig via post innan ditt första besök.
 
Skattningsskalor sorterade i ordning för utförande:

• AUDIT - används för att bedöma en persons alkoholkonsumtion och risk för alkoholmissbruk.

• DUDIT - används för att bedöma en persons droganvändning och risk för drogmissbruk.  

• MADRS-S - självskattningsformulär för bedömning av depression.

• EQ-5D - hälsoenkät.

• PHQ-9 - kortfattad självskattningsskala för screening av egentlig depression.

• GAD-7 - används för att bedöma generaliserat ångestsyndrom.

• ASRS - självskattnings skala för personer med vuxen ADHD

• ÖMPSQ- ( short form) Örebro Musculoskeletal Pain Screening Questionnaire

• SMBQ22 - Shirom Melamed Burnout Measure

Här gör du din självskattning
Självskattningarna är startpunkten för din behandling. När webbskattningen är gjord kommer resultatet  att utvärderas och synas i vårt journalsystem.