Välkommen till Capio Centrum för stress och trauma

Vi är en specialistpsykiatrisk mottagning som vänder sig till personer med migrationserfarenhet samt trauma- och stressrelaterade problem.

Vi arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting.

Telefon: 08-410 397 50
vardagar 8.00-16.00 eller efter överenskommelse
 

Traumatisk händelse

"Att kunna känna livsglädje igen"

De vanligaste diagnoserna efter en traumatisk händelse är akut stressreaktion, posttraumatiskt stressyndrom och anpassningsstörning

Vård hos oss

Behandlingar