2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Att lida av psykiska besvär

Att flytta till ett annat land kan vara stressande oavsett om det sker av fri vilja eller på grund av exempelvis krig eller förföljelse.

Att utsättas för andra svåra och traumatiska händelser skapar en extrem stress för individen vilket kan leda till psykiska och fysiska reaktioner som är obehagliga och svåra att hantera. Hur man reagerar på sådan stress beror på vem man är och vad man har varit med om, men också på var man befinner sig i livet. Ibland klarar man av att hantera det på egen hand eller med hjälp av vänner och familj, men det är också vanligt att behöva professionell hjälp. 

Vi på Capio Centrum för Stress och Trauma bedriver specialistpsykiatrisk vård med behandling för patienter med erfarenhet av att ha migrerat från ett annat land, och som upplever stress- och traumarelaterade problem. Om du vill ha hjälp att må bättre och hitta verktyg som kan hjälpa dig att förändra din situation så finns vi här för dig. Utifrån hur dina problem ser ut planerar vi tillsammans en behandling som kan hjälpa dig att komma vidare i livet.

Till oss kan du komma antingen via en remiss från annan vårdgivare, det kan till exempel vara vårdcentralen eller en annan psykiatrisk mottagning, eller genom att göra en egenanmälan.

Läs vidare