Vad behandlar vi?

Att utsättas för en traumatisk händelse sätter djupa spår.

Det kan ibland leda till så svåra symptom att man uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos och behöver hjälp för att komma vidare.

De vanligaste diagnoserna efter en traumatisk händelse är akut stressreaktion, posttraumatiskt stressyndrom och anpassningsstörning.

Det är också vanligt att man blir deprimerad, får ångest, fysiska besvär och att man kanske börjar försöka hantera sina symptom med hjälp av alkohol och droger.

När du kommer till oss hjälper vi dig att undersöka om du uppfyller kriterierna för någon psykiatrisk diagnos och att utifrån det planera din behandling.