2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Vi som arbetar här

Vad som är rutin för oss är en unik upplevelse för dig som patient. Det är viktigt för oss att tänka på det när vi möter dig.

Hos oss arbetar bland annat specialistläkare, sjuksköterskor, psykologer, fysioterapeut och vårdsamordnare. Utifrån dina besvär kommer du att få träffa de personalkategorier som har bäst kompetens att hjälpa just dig.

För dig som har svårt att förstå eller prata svenska anlitar vi alltid professionella tolkar.