Vi som arbetar här

Vad som är rutin för oss är en unik upplevelse för dig som patient. Det är viktigt för oss att tänka på det när vi möter dig.

Hos oss arbetar bland annat specialistläkare, sjuksköterskor, psykologer, fysioterapeut och vårdsamordnare. Utifrån dina besvär kommer du att få träffa de personalkategorier som har bäst kompetens att hjälpa just dig.

För dig som har svårt att förstå eller prata svenska anlitar vi alltid professionella tolkar.