2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Praktisk information

God information är viktigt för oss. En välinformerad patient är en trygg patient. Korrekt information om diagnosen, behandlingen och vårdförloppet är viktig, liksom hur du själv som patient kan underlätta och påverka din behandling.

 

En betydelsefull del i det är att du känner till vilka rättigheter du har, både som patient och som närstående, liksom information om din journal, hur sekretess fungerar inom vården och din säkerhet. Om någonting är otydligt för dig får du gärna öra av dig till oss eller ta upp det med den du träffar.

Om du inte talar svenska kan du ha rätt till tolk, för att förstå informationen som du får av läkare eller någon annan behandlare hos oss. Tala om för oss att du behöver språktolk när du bokar ditt besök, läs mer på 1177.se

Vi erbjuder

Vill du få hjälp?

Vi är en specialistpsykiatrisk mottagning som vänder sig till personer med migrationserfarenhet samt trauma- och stressrelaterade problem.

Så får du vård hos oss

För remittenter

Patientavgifter