2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Samverkan

För att åstadkomma en bra och säker behandling dig kan det ibland behövas samverkan mellan oss och andra verksamheter, som till exempel din kommun och andra vårdgivare.

Dina närstående är också alltid välkomna att vara med vid dina besök på mottagningen. När vi samverkar med andra görs det alltid med samtycke från dig.

Vi samverkar också med brukarorganisationer för att förbättra vår verksamhet och brukar bland annat ha brukarrådsträffar.