För remittenter

Välkommen att remittera dina patienter med migrationserfarenhet samt stress- och traumarelaterad problematik till oss.

Vi bedriver specialistpsykiatrisk vård på uppdrag av Stockholms läns landsting, och därmed följer vi samtliga regelverk som gäller för sjukvård i regionen.

Följande gäller när du ska remittera patienter till oss:

• Landstingets remissregler och ansvarsfördelning gäller hos oss. Om du skickar en remiss för en patient från ett annat landsting gäller även de lokala remissreglerna.

• Ange om patienten lämnar samtycke till att vi har rätt att ta del av tidigare journalhandlingar.

• Säkerställ att fullständiga kontaktuppgifter med aktuell adress och telefonnummer finns med.

Vi tar emot remisser via vårt journalsystem TakeCare eller via post och patienter är även välkomna att göra en egenanmälan.

Adress i TakeCare:

Capio Stress och trauma

Postadress:

Capio Centrum för Stress och Trauma
Medborgarplatsen 25
118 72 Stockholm

Har du frågor eller funderingar kring remittering till oss, eller undrar över något annat, så är du alltid välkommen att kontakta oss.