Patientavgifter

Du betalar samma avgifter som inom Stockholms läns landsting i övrigt. Aktuella patientavgifter hittar du på 1177 Vårdguiden.

Avbokning av besök

Om du är förhindrad att komma behöver du kontakta oss för att boka om din tid.

Kontakta oss så fort som möjligt, men senast 24 timmar innan utsatt tid för att undvika att bli debiterad för besöket.

Tänk på att hela din behandling är noga utformad och viktig för ditt tillfrisknande. Ett uteblivet besök innebär ett avbrott i din behandling och kan påverka ditt behandlingsresultat.

Läs vidare