2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Vård hos oss

Psykisk ohälsa är ett stort begrepp som innefattar allt från lindriga psykiska besvär till allvarligare psykiatriska tillstånd.

Alla människor känner ibland ångest, stress, nedstämdhet och oro. Det är naturligt och en del av livet. Ofta hjälper det att prata om hur man mår med någon annan. Ibland räcker det med en närstående men ibland behöver du söka mer professionell hjälp.

Om du mår så dåligt så att du funderar över att söka hjälp är vårdcentralen ett bra ställe att börja på. Vårdcentralen kallas förstalinjens psykiatri och har möjlighet att behandla många psykiatriska besvär med god effekt. Ibland kan vårdcentralen bedöma att de svårigheter du har behöver behandlas på en specialistpsykiatrisk mottagning och kan då hjälpa dig att komma till oss, antingen via en remiss eller genom att du själv får göra en egenanmälan.