Vi har flyttat till ny adress.

2019-10-09, 15:55

Vi har flyttat till Medborgarplatsen 25. Trapphus C, Hiss C, Plan 6. Välkomna till våra nya lokaler!

Basutredning

Basutredning görs alltid i början av din kontakt på mottagningen.

En basutredning syftar till att samla in information om ditt liv och om dina problem och består av självskattningar och intervjuer om både din historia och din aktuella situation, kartläggning av levnadsvanor som alkohol- och drogvanor samt viss provtagning. Den ligger till grund för att ställa diagnos och ge rekommendationer gällande vilken behandling som passar just dig. Basutredningen tar mellan två till tre besök att genomföra.

Som en del i basutredningen får du inför ditt första besök svara på frågor med hjälp av skattningsformulär. Du kan göra detta via internet, en dator på mottagningen eller på pappersformulär.

Vid nybesöket får du träffa en läkare för anamnestagning, vilket betyder att du får berätta din sjukdomshistoria - både om ditt nuvarande problem och tidigare svårigheter.

Därefter görs en strukturerad, diagnostisk intervju, vilket är intervju som innehåller frågor om vanliga psykiska problem. Du får också lämna urinprov och eventuellt blodprover.

Efter att basutredningen är gjord återkopplas vår bedömning till dig och du får möjlighet att diskutera den med oss. Därefter gör vi tillsammans en vårdplan för din fortsatta vård.