2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Bedömning

I bedömningsfasen undersöker vi tillsammans vad du har för problem och hur det påverkar dig i din vardag. Vi gör det för att du ska få rätt vård.

För att bäst kunna planera vilken vård du behöver gör vi en bedömning utifrån dina symtom och de besvär du har. En sådan bedömning syftar till att försöka sammanfatta och förstå de svårigheter som du har i din vardag och brukar utmynna i en diagnos.