Bedömning

I bedömningsfasen undersöker vi tillsammans vad du har för problem och hur det påverkar dig i din vardag. Vi gör det för att du ska få rätt vård.

För att bäst kunna planera vilken vård du behöver gör vi en bedömning utifrån dina symtom och de besvär du har. En sådan bedömning syftar till att försöka sammanfatta och förstå de svårigheter som du har i din vardag och brukar utmynna i en diagnos.