2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Behandlingar

Vi erbjuder behandlingar som är verkningsfulla. Det betyder att de behandlingsmetoder som vi erbjuder är kunskapsbaserade, utprövade och välanvända.

Vårt vårdutbud och våra vårdformer är anpassade efter dina behov som patient. Hos oss deltar du aktivt i din behandling och sätter tillsammans med din behandlare upp egna mål och får på så sätt kunskaper och verktyg för att kunna må bättre och kunna leva mer tillfredsställande liv. Vi följer nationella rekommendationer samt regionala vårdprogram för att erbjuda de mest effektiva behandlingsmetoderna, både läkemedel och psykoterapi.

Psykologiska behandlingar

Det finns idag effektiva terapier för att behandla stress- och traumarelaterade problem. Det är i första hand KBT som rekommenderas som till exempel traumafokuserad KBT (Kognitiv Beteendeterapi) eller EMDR. Denna typ av behandling följer en viss struktur men anpassas utifrån just dina svårigheter.

Läkemedelsbehandling

Läkemedelsbehandling är en annan effektiv behandlingsmetod som ibland också ges i kombination med psykoterapi. Det är då oftast olika typer av antidepressiva läkemedel som ordineras och du blir om det bedöms vara aktuellt informerad om biverkningar, eventuella insättningssymtom samt vad du kan förvänta dig för effekt av behandlingen.

I samband med förskrivning av nya läkemedel ges information om läkemedelsbiverkningar. Läkemedelsbehandlingen följs ofta upp hos sjuksköterska.