2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Inför ditt första besök

När vi har tagit emot din remiss eller egenanmälan kallas du till ett första besök hos en av våra läkare.

Vi vill erbjuda dig en så snabb tid som möjligt vilket innebär att vi antingen kan ringa dig för att boka tid eller skickar en kallelse per brev med en bokad tid.

Det är viktigt att du hör av dig i så god tid som möjligt om du inte kan komma på den tid du erbjudits. Avbokning bör ske senast 24 timmar innan din bokade tid, annars debiteras du för uteblivet besök.

Inför besöket

Inför ditt första besök hos läkaren kan det vara bra att fundera över vad det är du skulle vilja ha hjälp med eller vad du upplever är svårt just nu. Du kan också skriva ned dina tankar och frågor och ta med dig till besöket om du känner att det underlättar. 

Vid besöket ber vi dig beskriva problemet med dina egna ord sedan kommer vi att hjälpa dig vidare genom att ställa olika frågor.

Inför ditt första besök vill vi att du, om du har möjlighet, fyller i några skattningsformulär. Det här gör vi för att få information som kan hjälpa oss att utforma en så bra behandling som möjligt för dig. Om du inte har möjlighet att fylla i skalorna hemma så hjälper vi dig när du kommer hit

Här gör du din självskattning

Självskattningarna är startpunkten för din behandling. När webbskattningen är gjord kommer resultatet synas i vårt journalsystem.