Vi tar tyvärr inte emot nya patienter

2019-11-08, 11:06

Körkortsmottagningen tar inte mot några nya klienter utan handhar endast de klienter som redan påbörjat sin utredning hos oss.

Behöver du hjälp att få tillbaka ditt körkort?

Har du fått ditt körkort ifrågasatt eller indraget? Då kan du vända dig till vår körkortsmottagning. Vi hjälper dig med utredningen för att återfå körkortet. Vi gör även utredningar vid ansökan om alkolås

Inför ditt första besök

När du fått ett föreläggande från Transportstyrelsen tar du kontakt med oss på körkortsmottagningen och bokar tid. Ha ditt föreläggande till hands när du kontaktar oss så vi vet vilken observationstid som Transportstyrelsen kräver och hur många prover som ska lämnas för att visa drogfrihet/alkoholnykterhet. I föreläggandet framgår också vilka narkotiska preparat som du ska visa drogfrihet för.

Till första mötet ska du ska ha med dig Transportstyrelsens handlingar i ärendet samt ID-handling. Vi ser gärna att du betalar med kort.

Vi kan inte hjälpa till med synundersökningar

Rekommendationer innan provtagning

  • Att vara återhållsam med alkohol cirka 3-4 veckor innan provtagningstillfället.
  • Total nykterhet/drogfrihet under observationstiden 
  • Att inte dricka mer en c:a 1 glas vatten c:a 4 timmar innan provtagningen då ett för högt kretinvärde gör urinproverna ogiltiga.