2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Vi tar tyvärr inte emot nya patienter

2019-11-08, 11:06

Capio Psykiatri Körkortsmottagning har upphört from den 1 april 2020 och vi tar inte emot nya klienter. De klienter som inte har avslutat sin utredning hänvisas till den information som getts i personliga brev. 

De klienter som inte avslutat sin utredning kan tala in ett  meddelande in på 08 - 684 003 44.  Vi lyssnar av måndag och onsdag förmiddag. Kan du inte komma på bokad läkartid var god ring 08 - 598 341 50 för byte av tid.

Kan du inte gå på provtagningsdatumet, gå då så tätt inpå den utsatta tiden som möjligt.

Behöver du hjälp att få tillbaka ditt körkort?

Har du fått ditt körkort ifrågasatt eller indraget? Då kan du vända dig till vår körkortsmottagning. Vi hjälper dig med utredningen för att återfå körkortet. Vi gör även utredningar vid ansökan om alkolås

Inför ditt första besök

När du fått ett föreläggande från Transportstyrelsen tar du kontakt med oss på körkortsmottagningen och bokar tid. Ha ditt föreläggande till hands när du kontaktar oss så vi vet vilken observationstid som Transportstyrelsen kräver och hur många prover som ska lämnas för att visa drogfrihet/alkoholnykterhet. I föreläggandet framgår också vilka narkotiska preparat som du ska visa drogfrihet för.

Till första mötet ska du ska ha med dig Transportstyrelsens handlingar i ärendet samt ID-handling. Vi ser gärna att du betalar med kort.

Vi kan inte hjälpa till med synundersökningar

Rekommendationer innan provtagning

  • Att vara återhållsam med alkohol cirka 3-4 veckor innan provtagningstillfället.
  • Total nykterhet/drogfrihet under observationstiden 
  • Att inte dricka mer en c:a 1 glas vatten c:a 4 timmar innan provtagningen då ett för högt kretinvärde gör urinproverna ogiltiga.