Vi tar tyvärr inte emot nya patienter

2019-11-08, 11:06

Körkortsmottagningen tar inte mot några nya klienter utan handhar endast de klienter som redan påbörjat sin utredning hos oss.

Vad kostar det?

Du betalar själv hela kostnaden för provtagning, läkarundersökning och intyg.

Prisexemplen nedan avser en observationstid på sex månader inklusive provtagningar, läkarbesök och läkarintyg.

  • Alkohol (blodprov x 4): den totala kostnaden blir 6050 kr. Det första besöket kostar 1400 kr.
  • Narkotika (urinprov x 6): den totala kostnaden blir 6050 kr. Det första besöket kostar 1100 kr.
  • Alkohol (blodprov x 4) och narkotika (urinprov x 6): den totala kostnaden blir 8450 kr. Det första besöket kostar 1700 kr.

Priserna varierar beroende på vad som framgår i handlingarna från Transportstyrelsen. 

Prover för Alkolås

  • 1:a besöket Provtagning. Alkohol (blod) samt andra droger (övervakat urinprov) 1.700 kr
  • 2:a besöket. Läkarintyg för ansökan om körkort med villkor om alkolås: 1.950 kr

Därefter varierar kostnaden beroende på hur lång tid din villkorstid är och om du har dokumenterad missbruks- /beroendediagnos.

Prisexempel på prover och läkarbesök för Alkolås.

Alkolås Villkorstid på 2 år

Alkohol (blodprov x 8)  7.200 kronor
Läkarintyg (2 stycken)  3.900 kronor
Den totala kostnaden  11.100 kronor

 

Villkor under 2 år. Med dokumenterad missbruks- eller beroendediagnos.

Alkohol (blodprov x 16) 14.400 kronor
Läkarintyg (4 stycken) 7.800 kronor
Den totala kostnaden 22.200 kronor