Vad kostar det?

Du betalar själv hela kostnaden för provtagning, läkarundersökning och intyg.

Prisexemplen nedan avser en observationstid på sex månader inklusive provtagningar, läkarbesök och läkarintyg.

  • Alkohol (blodprov x 4): den totala kostnaden blir 6050 kr. Det första besöket kostar 1400 kr.
  • Narkotika (urinprov x 6): den totala kostnaden blir 6050 kr. Det första besöket kostar 1100 kr.
  • Alkohol (blodprov x 4) och narkotika (urinprov x 6): den totala kostnaden blir 8450 kr. Det första besöket kostar 1700 kr.

Priserna varierar beroende på vad som framgår i handlingarna från Transportstyrelsen. 

Prover för Alkolås

  • 1:a besöket Provtagning. Alkohol (blod) samt andra droger (övervakat urinprov) 1.700 kr
  • 2:a besöket. Läkarintyg för ansökan om körkort med villkor om alkolås: 1.950 kr

Därefter varierar kostnaden beroende på hur lång tid din villkorstid är och om du har dokumenterad missbruks- /beroendediagnos.

Prisexempel på prover och läkarbesök för Alkolås.

Alkolås Villkorstid på 2 år

Alkohol (blodprov x 8)  7.200 kronor
Läkarintyg (2 stycken)  3.900 kronor
Den totala kostnaden  11.100 kronor

 

Villkor under 2 år. Med dokumenterad missbruks- eller beroendediagnos.

Alkohol (blodprov x 16) 14.400 kronor
Läkarintyg (4 stycken) 7.800 kronor
Den totala kostnaden 22.200 kronor