2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Vi tar tyvärr inte emot nya patienter

2019-11-08, 11:06

Capio Psykiatri Körkortsmottagning har upphört from den 1 april 2020 och vi tar inte emot nya klienter. De klienter som inte har avslutat sin utredning hänvisas till den information som getts i personliga brev. 

De klienter som inte avslutat sin utredning kan tala in ett  meddelande in på 08 - 684 003 44.  Vi lyssnar av måndag och onsdag förmiddag. Kan du inte komma på bokad läkartid var god ring 08 - 598 341 50 för byte av tid.

Kan du inte gå på provtagningsdatumet, gå då så tätt inpå den utsatta tiden som möjligt.

Vad kostar det?

Du betalar själv hela kostnaden för provtagning, läkarundersökning och intyg.

Prisexemplen nedan avser en observationstid på sex månader inklusive provtagningar, läkarbesök och läkarintyg.

  • Alkohol (blodprov x 4): den totala kostnaden blir 6050 kr. Det första besöket kostar 1400 kr.
  • Narkotika (urinprov x 6): den totala kostnaden blir 6050 kr. Det första besöket kostar 1100 kr.
  • Alkohol (blodprov x 4) och narkotika (urinprov x 6): den totala kostnaden blir 8450 kr. Det första besöket kostar 1700 kr.

Priserna varierar beroende på vad som framgår i handlingarna från Transportstyrelsen. 

Prover för Alkolås

  • 1:a besöket Provtagning. Alkohol (blod) samt andra droger (övervakat urinprov) 1.700 kr
  • 2:a besöket. Läkarintyg för ansökan om körkort med villkor om alkolås: 1.950 kr

Därefter varierar kostnaden beroende på hur lång tid din villkorstid är och om du har dokumenterad missbruks- /beroendediagnos.

Prisexempel på prover och läkarbesök för Alkolås.

Alkolås Villkorstid på 2 år

Alkohol (blodprov x 8)  7.200 kronor
Läkarintyg (2 stycken)  3.900 kronor
Den totala kostnaden  11.100 kronor

 

Villkor under 2 år. Med dokumenterad missbruks- eller beroendediagnos.

Alkohol (blodprov x 16) 14.400 kronor
Läkarintyg (4 stycken) 7.800 kronor
Den totala kostnaden 22.200 kronor