2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Vi tar tyvärr inte emot nya patienter

2019-11-08, 11:06

Capio Psykiatri Körkortsmottagning har upphört from den 1 april 2020 och vi tar inte emot nya klienter. De klienter som inte har avslutat sin utredning hänvisas till den information som getts i personliga brev. 

De klienter som inte avslutat sin utredning kan tala in ett  meddelande in på 08 - 684 003 44.  Vi lyssnar av måndag och onsdag förmiddag. Kan du inte komma på bokad läkartid var god ring 08 - 598 341 50 för byte av tid.

Kan du inte gå på provtagningsdatumet, gå då så tätt inpå den utsatta tiden som möjligt.

Ledande befattningar

Ledande befattningar patientområde Capio Psykiatri

Verkställande direktör – Maria Bejhem

Medicinskt ledningsansvarig läkare – Violeta Jovanovic

 

 

Chefer

Capio Hjärnhälsan Örebro – Robert Sjölund enhetschef

Capio Ångest & Depression mottagningen – Cecilia Olsson Lynch enhetschef

Capio Psykiatri Stockholm – Ulla Österberg enhetschef

Capio Psykiatri Stockholm – Heldygnsvård – Kerstin Löfving enhetschef

Capio Stockholm –Öppenvård Ulla Österberg enhetschef

Capio Centrum för Stress & Trauma – Johanna Mehra enhetschef

Capio Centrum för Smärta & Utmattning – Catarina Stenmark verksamhetschef

Capio Ätstörningscenter Varberg – Lina Gustin enhetschef

Capio Hemlösa & LARO Skåne – Tomas Ogenblad enhetschef

Capio Hemlösa – Öppenvård – Maria Immala enhetschef

Capio Psykiatri Östergötland – Norrköping – Zandra Migos enhetschef

Capio Psykiatri Östergötland – Linköping – Åsa Tornell enhetschef