2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Vi tar tyvärr inte emot nya patienter

2019-11-08, 11:06

Capio Psykiatri Körkortsmottagning har upphört from den 1 april 2020 och vi tar inte emot nya klienter. De klienter som inte har avslutat sin utredning hänvisas till den information som getts i personliga brev. 

De klienter som inte avslutat sin utredning kan tala in ett  meddelande in på 08 - 684 003 44.  Vi lyssnar av måndag och onsdag förmiddag. Kan du inte komma på bokad läkartid var god ring 08 - 598 341 50 för byte av tid.

Kan du inte gå på provtagningsdatumet, gå då så tätt inpå den utsatta tiden som möjligt.

Miljöarbete

Vår jords resurser är begränsade. Likaså naturens förmåga att hantera belastningen som vår mänskliga existens innebär.

Därför måste våra verksamheter bedrivas på ett miljömässigt hållbart sätt och vi ska också aktivt bidra till en hållbar utveckling. Vi ska använda energi- och naturresurser så effektivt som möjligt, genom att återvinna och återanvända det som går. 

Det gör vi genom att använda miljömärkta produkter, och källsortera. Vi arbetar för att optimera användningen av kemikalier och läkemedel. Våra medarbetare har en grundläggande miljöutbildning som uppdateras regelbundet.

Capio Psykiatri är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004.

Miljöpolicy - Capio Specialistkliniker